MILJÖPOLICY_________________________________

Vi strävar efter att du som kund ska vara säker på vart fisken är fångad och vart våra produkter kommer ifrån. Vi följer de lagar och kvoter som bestäms av EU:s gemensamma fiskeripolitik och som kontrolleras av fiskeriverket. Bland annat kan du i butikerna se fångstzoner för olika fiskar och vi kan spåra vilken båt som fångat den.

Vi är medlemmar i "Närfiskat" som är ett initiativ från fiskbranchen för att förbättra information till konsumenten. Det innebär korta avstånd mellan fångstplats och försäljningsställe samt korta tider mellan fångstdatum och försäljning och det främjar kvalitet och minskar onödiga transporter.
Vi tänker på miljön

Som alla som hanterar livsmedel följer vår personal ett egenkontrollprogram; HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) som innebär att vi kontrollerar bland annat temperaturen på våra varor och att hygienrutiner sköts dagligen. Detta för att du som kund ska få bästa möjliga kvalitet på varorna.

Det finns vissa kravmärkta produkter som ofta går att beställa på begäran. Ekologiskt odlad lax och MSC-märkta produkter är exempel på detta.

www.fiskeriverket.se - www.narfiskat.se - www.livsmedelsverket.se

_____________________________________________

 
HAVSPALATSET, Fiskhamnen, 414 58 Göteborg, Tel: 031-14 42 00, Fax: 031-42 39 78, Mail: info@havspalatset.se